BẢNG MÀU RUY BĂNG SATIN ( click vào hình để xem rõ hơn )

BẢNG MÀU RUY BĂNG gân ( click vào hình để xem rõ hơn )

XIN CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM RÕ HƠN